foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chi bộ: Gồm 18 đảng viên (8 nam, 10 nữ)

Chi ủy:

- Bí thư chi bộ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Phó bí thư chi bộ:ThS. Bùi Văn Hạt

- Ủy viên: ThS. Tống Thị Cẩm Lệ