foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

I. Giới thiệu chung

Khoa Sư phạm được thành lập theo quyết định số ..../QĐHT, ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Tiểu học -  Mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện nay, khoa có 34 cán bộ, giảng viên.

 Văn phòng làm việc: tầng 2, nhà A1, A5, Cơ sở mới, Cẩm Vịnh, TP. Hà Tĩnh.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Facebook: Khoa Sư phạm – Trường Đại học Hà Tĩnh: https://www.facebook.com/KhoaSuphamHTU

II. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm

1. Chức năng

Khoa Sư phạm là đơn vị chuyên môn của Trường Đại học Hà Tĩnh có chức năng đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo các mã ngành trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo khác nhau (chính quy, liên thông, vừa học vừa làm):  Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;

- Giảng dạy các học phần về Toán, Vật lí, Hóa học cho tất cả các ngành đào tạo của Trường; giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Âm nhạc… ở Trường TH, THCS & THPT Đại học Hà Tĩnh; Phụ trách công tác kiến tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Tham gia Bồi dưỡng thi học sinh giỏi và Olympic HSSV các môn Toán, Vật lí, Hóa học…;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung và cả nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Đề xuất với Nhà trường về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; việc mở các mã ngành mới, liên kết đào tạo...;

- Tham gia bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT;

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đáp ứng định hướng đổi mới chương trình, SGK;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban chủ nhiệm Khoa; các Trưởng, Phó bộ môn

01 trưởng khoa; 02 Phó Trưởng khoa; 02 Bộ môn (Bộ môn Cơ bản; Bộ môn Lí - Hóa - Sinh)

1) Trưởng khoa: TS. GVC. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Toán

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) Phó trưởng khoa: ThS. GVC. Nguyễn Khánh

Sinh năm: 1962

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Đại số - Lí thuyết số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Phó trưởng khoa: ThS. GVC. Đặng Thị Yến

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lí luận ngôn ngữ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4) Bộ môn Cơ bản & Năng khiếu:

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn An

Sinh năm: 1978

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Toán học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- P. Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Ân

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5) Bộ môn Lí - Hóa – Sinh

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Đức Minh

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- P. Trưởng Bộ môn: ThS. GVC. Tống Thị Cẩm Lệ

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Các tổ chức khác :

1) Chi bộ

Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Khánh

UVBCH: ThS. Tống Cẩm Lệ

2) Công đoàn Khoa

Chủ tịch: ThS. Nguyễn Minh Hưng

Phó Chủ tịch: ThS. Bùi Đức Trung

Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Loan

3) Liên chi đoàn

Bí thư: ThS. Võ Thị Diệu Hồng

Phó Bí thư: 1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thương; 2. Phan Trung Hiếu (sinh viên)

4) Hội đồng khoa học - Đào tạo

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm      - Trưởng khoa           - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Lê Văn An                             - Trưởng BM Cơ bản & năng khiếu - Thư kí

3. ThS. Nguyễn Khánh                    - P. Trưởng khoa      - Ủy viên

4. ThS. Đặng Thị Yến                      - P. Trưởng khoa      - Ủy viên

5. TS. Đoàn Hoài Sơn                      - Q. Hiệu trưởng       - Ủy viên

6. TS. Lê Đức Minh                         - Trưởng BM Lí - Hóa - Sinh - Ủy viên

7. ThS. Nguyễn Văn Ân                  - Trưởng BM Cơ bản & năng khiếu - Ủy viên

8. TS. Lê Văn Hiển                          - GV Toán                 - Ủy viên

9. ThS. Bùi Đức Trung                    - GV Âm nhạc          - Ủy viên

10. TS. Lê Danh Minh                     - GV Sinh                  - Ủy viên

11. ThS. Lưu Thị Thu Hằng           - Hiệu trưởng trường non IvyHschool- Ủy viên

3. Các trợ lý, cán bộ hành chính

1) Trợ lý đào tạo, NCKH: 1. ThS. Bùi Đức Trung; 2. ThS. Trần Thị Thái Hòa

2) Trợ lý công tác HSSV: 1. CN. Trần Thị Diệu Huyền

3) Cố vấn học tập:  ThS. Nguyễn Đình Nam     

4). Văn phòng: CN. Nguyễn Thị Loan 

5) Cán bộ phòng Thí nghiệm:

1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thương

2. CN. Nguyễn Thị Anh

IV. Danh sách giảng viên

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm       - Toán học

            2. ThS. Nguyễn Khánh                    - Toán học

3. TS. Lê Văn An                              - Toán học

4. ThS. Nguyễn Minh Hưng           - Toán học

5. ThS. Nguyễn Thị Thành              - Toán học

6. ThS. Nguyễn Thị Hải Anh          - Toán học

7. ThS . Lê Thị Thu Hằng               - Toán học

8. ThS. Nguyễn Thị Sửu                  - Toán học

9. TS. Lê Văn Hiển                          - Toán học

10. ThS. Trần Thị Thái Hòa            - Toán học

11. ThS. Nguyễn Đình Nam           - Toán học

12. ThS. Đặng Thị Yến                    - Ngữ văn

13. ThS. Hoàng Thị Tố Nga            - Ngữ văn

14. ThS. Võ Thị Diệu Hồng            - Ngữ văn

15. TS. Lưu Thị Thu Hằng             - GD Mầm non

16. ThS. Nguyễn Văn Ân                - Mĩ thuật

17. ThS. Trần Thị Tuyết Xoan       - Mĩ Thuật

18. ThS. Bùi Đức Trung                  - Âm nhạc

19. ThS. Trần Đình Quảng              - Âm nhạc

20. CN. Đào Quốc Việt                   - Âm nhạc

21. CN. Bùi Quỳnh Hoa                  - Múa

22. TS. Đoàn Hoài Sơn                    - Vật lí

23. TS. Nguyễn T.Huyền Trang     - Vật lí

24. ThS. Lê Minh Quân                   -Vật lí

25. ThS. Lê Khắc Hòa                     - Vật lí

26. TS. Lê Đức Minh                       - Hóa học

27. ThS. Tống Thị Cẩm Lệ             - Hóa học

28. ThS. Đậu Thị  Kim Quyên        - Hóa học

29. TS. Lê Danh Minh                     - Sinh học

30. NCS. Biện Văn Quyền              - Sinh học

31. ThS. Đặng Thị Thu Hiền          - Sinh học

32. ThS. Lê Thị Bích Lam             - Sinh học

33. ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình    - Địa lí

34. TS. Nguyễn Văn Thành            - Vật lí