foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chuyên ngành

Điện thoại - Email

Ghi chú

1

Tống Cẩm Lệ

ThS.GVC

Hóa

0975536318- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng

2

Đậu Thị Kim Quyên

ThS.GVC

Hóa

0915082242- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Lê Đức Minh

Thạc sĩ

Hóa

0985020384- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Nguyễn Văn Thành

Tiến sĩ

               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Lê Minh Quân

Thạc sĩ

0934440139-

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Lê Khắc Hòa

Thạc sĩ

  0983872895                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Nguyễn  Huyền Trang

Thạc sĩ

0987716238- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.