foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chuyên ngành

Điện thoại - Email

Ghi chú

1

Lê Danh Minh

Thạc sĩ

Sinh

0902029619- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Lê Thị Bích Lam

Thạc sĩ

Sinh

0989647789           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Biện Văn Quyền

NCS

Sinh

0914482739- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS trong nước

4

Đặng Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Sinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Nguyễn Thị Tình

Cao học

Địa

    0983405387                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CH trong nước