foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, khơi dậy lòng say mê học tập, sáng tạo trong HSSV và thực hiện nhiệm vụ năm học, chiều ngày 02/6/2015, tại Hội trường lớn cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) năm học 2014 - 2015.

Xem thêm: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Sư phạm Tự nhiên năm học 2014 – 2015      

Trong 2 ngày 6 - 7 tháng 11 năm 2014, tại Thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Trong chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức với sự tham dự của hơn 100 nhà khoa...

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Toán học". Hội thảo là dịp để cộng đồng các...

Khoa Sư phạm Tự nhiên đã lựa chọn được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn báo cáo tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2013 - 2014 diễn ra vào 19h30 ngày 29/05/2014.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Cao...

Xem thêm: Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Sư phạm Tự nhiên năm học 2013-2014

Ngày 28/4/2014, Trường Đại học Hà Tĩnh đã vinh dự tiếp GS. TSKH Toán học Hà Huy Khoái nguyên viện trưởng Viện toán học Việt Nam, GS. TSKH Toán học Nguyễn Tự Cường cán bộ Viện Toán học Việt Nam, PGS.TS Hóa học Tạ Thị Phương Hòa nguyên trưởng phòng...

Xem thêm: GS. TSKH Toán học Hà Huy Khoái, GS. TSKH Toán học Nguyễn Tự Cường và PGS.TS Hóa học Tạ Thị Phương...