foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

1. Các bài toán sử dụng các khái niệm của Graph

Các bài toán sử dụng khái niệm Graph chủ yếu là các bài toán về suy luận logic. Các bài toán về suy luận logic không đòi hỏi yêu cầu tính toán cao nhưng yêu cầu học sinh phải có đầu óc tư duy, suy luận chặt chẽ, nhạy bén.

Trong dạng toán này thường đề cập đến một số nhóm đối tượng khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ nào đó. Để biểu diễn các mối quan hệ người ta thường sử dụng graph. Trong đó, các đối tượng được biểu diễn bằng các điểm, các mối quan hệ được biểu diễn bằng các đoạn thẳng (đoạn cong) nối giữa hai điểm đó.

Graph thể hiện được tính trực quan và các mối quan hệ ngay trên hình vẽ vì vậy dễ dàng suy luận hơn.

(xem đầy đủ nghiên cứu ở tệp đính kèm)