TẢN MẠN NGÀY TRỞ VỀ
                                              Nguyễn Khánh
(Viết nhân dịp Hội khoá 1976-1979 trường cấp 3 Đồng Lộc- Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp ra trường.)

Niềm vui được trở về trường
Cấp 3 Đồng Lộc yêu thương dạt dào
Mong cho thỏa nỗi ước ao
40 năm, những khát khao đợi chờ!

Ta về đây với tuổi thơ
Tìm ngày áo tím mộng mơ chất đầy
Trở về đây với cô, thầy
Quanh năm lái chuyến đò đầy chở che.
Về đây với “mái trường quê”
Từ trong lửa đạn đề huề hôm nay.
Về đây ôn lại những ngày
Sân trường sỏi đá gốc cây mình ngồi!
Bạch đàn dịu mát xanh tươi
Hẳn còn ngấm thuốc bom rơi buổi nào?
Nhớ ngày cơm nắm vui sao
Bóng cây che nắng tào lao chuyện đời
Chuyện xong tìm xuống cầu ngồi
Tùng Cóc một thưở rạng trời chiến công...

Bây giờ “Đoài đã sang Đông”
Cảnh xưa, trường cũ nay không còn nhiều
Còn đâu những mái tranh nghèo
Nâng niu ta buổi sớm chiều mê say.
Còn đâu nữa hỡi những ngày
Đủ đông bạn hữu, cô thầy vui chung!

Cho dù muốn cũng bằng không!
Hữu duyên thì cứ mặn nồng với nhau
Xin đừng rào trước đón sau
So bì cao thấp ai đâu sang hèn!
"Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười"...

Gặp nhau là biết còn rồi
40 năm, những nẻo đời mưu sinh!
                               Đồng Lộc, 20 /7 /2019