foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 30/05/2017 Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Sư phạm Toán. Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp là sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với các sinh viên mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Khoa và Nhà trường.

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành Sư...

Thực hiện Quyết định số 321/QĐ-ĐHHT, ngày 16/5/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, ngày 25/05/2017 Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K6 ngành...

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường,...

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động năm học của Khoa và tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, chiều ngày 11/05/2017, tại phòng 403 A2 Cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 4.

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên tổ chức thành công Hội thảo nghiên cứu khoa học lần thứ 4

Sáng ngày 13/05/2017 tại Giảng đường A1 Trường Đại học Hà Tĩnh, bộ môn Toán thuộc Khoa sư phạm Tự nhiên đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề dành cho giảng viên và các em sinh viên với chuyên đề: “Về giảng dạy Toán học bằng Tiếng anh” do PGS.TS...

Xem thêm: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng báo cáo chuyên đề “Về giảng dạy Toán học THPT bằng Tiếng anh”

Chiều 26 tháng 4 năm 2017, Khoa SP Tự nhiên đã tổ chức Gặp mặt các thế hệ giảng viên, sinh viên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Hà Tĩnh, hướng tới 60 năm xây dựng và phát triển.

Xem thêm: Khoa SP Tự nhiên tổ chức Gặp mặt các thế hệ giảng viên, sinh viên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập...