foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018, chiều ngày 7/11/2017, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức đối thoại sinh viên với Trưởng Khoa và trao học bổng cho sinh viên.

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên tổ chức đối thoại sinh viên với Trưởng Khoa  và trao học bổng cho sinh viên...

Vào ngày 23/10/2017, PGS.TS. Biền Văn Minh giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Biến đổi khí hậu và các giải pháp  ứng phó” cho toàn thể sinh viên Khoa Sư phạm Tự nhiên.

Xem thêm: PGS.TS. Biền Văn Minh báo cáo chuyên đề “Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó” cho sinh viên...

Ngày 20/10/2017 tại Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Vi sinh vật học Môi trường do TS. Trần Viết Cường, Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ biên.

Xem thêm: Bảo vệ thành công giáo trình  Vi sinh vật học Môi trường

Vào ngày 23/10/2017, PGS.TS. Biền Văn Minh giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Biến đổi khí hậu và các giải pháp  ứng phó” cho toàn thể sinh viên Khoa Sư phạm Tự nhiên.

Xem thêm: PGS.TS. Biền Văn Minh báo cáo chuyên đề “Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó” cho sinh viên...

Chiều ngày 5/10/2017, Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Sư phạm Tự nhiên đã diễn ra tại phòng họp 402 A2 cơ sở 1. Tham dự hội nghị có mặt đầy đủ toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa.

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị công nhân viên chức năm...