foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 5 năm 2019, Khoa Sư Phạm đã tổ chức các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K8 (niên khóa 2015-2019).

Xem thêm: SINH VIÊN K8 KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC BẢO VỆ KHÓA LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 –...

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/TĐTN-TTNTH ngày 07/5/2019 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh về việc tổ chức trại huấn luyện kỹ năng công tác Đoàn -  Đội trên địa bàn dân cư năm 2019, từ ngày 17/5 - 19/5,  Liên chi đoàn Khoa Sư phạm đã cử 4...

Xem thêm: Tập huấn tăng cường kỹ năng công tác  Đoàn – Hội cho sinh viên

Chiều ngày 19/04/2019, chi bộ Khoa Sư phạm đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho 6 quần chúng ưu tú: Hoàng Thị Hiệp, Phạm Thị Thảo – Sinh viên lớp K8 SP Toán, Ngô Thị Giang, Trương Thị Thu Huyền – Sinh viên lớp K8A GDMN, Nguyễn Thị...

Xem thêm: CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện theo  kế hoạch năm học 2018- 2019, nhằm nâng cao, trau dồi năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, tạo diễn đàn cho sinh viên thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của mình và tiến tới có thể tham dự những Hội nghị nghiên cứu Khoa...

Xem thêm: KHOA SƯ  PHẠM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019

Trong tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đã có những hoạt động sôi nổi và bổ ích. Trong đó, sinh viên Khoa Sư phạm thực sự đi đầu và có nhiều thành tích nổi bật.

Xem thêm: Sinh viên Khoa Sư phạm xung kích, tình nguyện trong tháng Thanh niên