foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Vào ngày 23/10/2017, PGS.TS. Biền Văn Minh giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Biến đổi khí hậu và các giải pháp  ứng phó” cho toàn thể sinh viên Khoa Sư phạm Tự nhiên.

Xem thêm: PGS.TS. Biền Văn Minh báo cáo chuyên đề “Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó” cho sinh viên...

Vào ngày 23/10/2017, PGS.TS. Biền Văn Minh giảng viên Trường Đại học Sư phạm Huế đã có buổi báo cáo chuyên đề về “Biến đổi khí hậu và các giải pháp  ứng phó” cho toàn thể sinh viên Khoa Sư phạm Tự nhiên.

Xem thêm: PGS.TS. Biền Văn Minh báo cáo chuyên đề “Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó” cho sinh viên...

Chiều ngày 5/10/2017, Hội nghị cán bộ, viên chức Khoa Sư phạm Tự nhiên đã diễn ra tại phòng họp 402 A2 cơ sở 1. Tham dự hội nghị có mặt đầy đủ toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa.

Xem thêm: Khoa Sư phạm Tự nhiên Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị công nhân viên chức năm...

Ngày 20/10/2017 tại Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Vi sinh vật học Môi trường do TS. Trần Viết Cường, Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ biên.

Xem thêm: Bảo vệ thành công giáo trình  Vi sinh vật học Môi trường

Trong tháng chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017). Ngày 31/8/2017 chi bộ Khoa Sư phạm Tự nhiên trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh  đã tổ chức  lễ kết nạp đảng viên cho 7 quần...

Xem thêm: Chi bộ Khoa Sư phạm Tự nhiên tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới