foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Bài họa

Mái trường yêu dấu

                                         Tống Trần Lữ

                                         Nguyên GV CĐSP Nghệ Tĩnh

 

Hà Tĩnh quê mình vui sướng thay

Giảng đường Đại học ước bao ngày

Sinh viên chăm chỉ tu rèn tốt

Thầy giáo say truyền kiến thức hay

Quốc tế bạn bầu chung góp sức

Quê ta trai gái quyết tâm xây

Mái trường yêu dấu soi dòng Phủ

Thành tựu mười năm cứ mãi đầy.