foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Bài xướng

 

  Tự hào Đại học Hà Tĩnh mười năm

                                                    Bùi Văn Hạt

Giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh

 

Mười năm phát triển tự hào thay

Đại học khang trang đẹp mỗi ngày

Dạy chữ, dạy nghề rèn đức sáng

Học văn, học võ luyện tài hay

Liên thông, liên cấp đà đi tới

Liên kết, liên ngành vững bước xây

Hội nhập Đông Tây đường rộng mở

Tầm cao sức trẻ vẫn tràn đầy.

                                 Tháng 4/2017