foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 20/10/2017 tại Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu giáo trình Vi sinh vật học Môi trường do TS. Trần Viết Cường, Khoa Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ biên.

Tham gia nhóm biên soạn giáo trình có thêm 5 thành viên: ThS. Bùi Văn Hạt, ThS. Lê Thị Bích Lam, Trường ĐH Hà Tĩnh, PGS. TS Biền Văn Minh, TS. Nguyễn Xuân Huy, Trường ĐHSP Huế và PGS. TS. Phạm Quang Hà, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 

Giáo trình Vi sinh vật học Môi trường gồm 10 chương và 10 bài thực hành, giới thiệu một cách khái quát về các nhóm vi sinh vật, các quá trình chuyển hoá vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Qua đó, có thể nắm bắt được các quy luật chuyển hoá chất hữu cơ và vô cơ bởi vi sinh vật nhằm điều khiển và áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các công trình xử lý chất  thải. Nghiên cứu sự tác động tương hỗ giữa các cơ thể vi sinh vật, giữa vi sinh vật và môi trường (các tác nhân lý, hoá và sinh học) nhằm kiểm soát sự phát triển của chúng, và nhằm tăng cao hiệu quả xử lý chất thải của chúng  khi được áp dụng. Từ đó chúng ta sẽ có những hiểu biết đúng đắn về vi sinh vật và tầm quan trọng  của chúng trong môi trường tự nhiên cũng như nhân tạo. Mỗi chương đều có trình bày mục tiêu, tóm tắt chương, câu hỏi gợi mở, giải thích thuật ngữ khó và tài liệu cần tham khảo.

Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 584/QĐ-TĐHHT ngày 30/8/2017 gồm các thành viên hiện đang làm công tác giảng dạy, có kinh nghiệm trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy. Hội đồng gồm có: TS. Đoàn Hoài Sơn, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng ; TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Thư ký Hội đồng ;  GS. TS. Phạm Văn Ty, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Phản biện 1; TS. Phạm Quang Chinh, ĐHSP Huế, phản biện 2 và ThS. Biện Văn Quyền, ĐH Hà Tĩnh, Ủy viên.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là giáo trình môn học có nội dung được các tác giả biên soạn phù hợp với yêu cầu với trình độ đào tạo và khối ngành đào tạo. Ngoài phục vụ cho việc giảng dạy và học tập  của giảng viên và sinh viên Nhà trường, giáo trình này còn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ cho cho công tác giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng khác. Kết quả, Hội đồng nghiệm thu đã đồng ý thông qua giáo trình này với 100% số phiếu.

Trong thời gian tới, nhóm biên soạn sẽ nhanh chóng hoàn tất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, sau đó Nhà trường tiến hành liên hệ với nhà xuất bản, tổ chức in, phát hành để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.