foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chiều ngày 19/04/2019, chi bộ Khoa Sư phạm đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho 6 quần chúng ưu tú: Hoàng Thị Hiệp, Phạm Thị Thảo – Sinh viên lớp K8 SP Toán, Ngô Thị Giang, Trương Thị Thu Huyền – Sinh viên lớp K8A GDMN, Nguyễn Thị Trang - Sinh viên lớp K8B GDMN và Nguyễn Thị Lân – Sinh viên lớp K8 GDTH.

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, các sinh viên: Hoàng Thị Hiệp, Phạm Thị Thảo, Ngô Thị Giang, Trương Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Lân là các gương mặt sinh viên tiêu biểu của Khoa Sư phạm. Không chỉ có bảng thành tích học tập xuất sắc, cả 6 quần chúng đều là những sinh viên năng nổ, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội của Liên chi đoàn khoa cũng như Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường.

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đảng uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh, Bí thư Chi bộ khoa Sư phạm đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh về việc kết nạp các quần chúng Hoàng Thị Hiệp, Phạm Thị Thảo, Ngô Thị Giang, Trương Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Lân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

Trong buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Khánh  - Phó Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Đồng thời, đồng chí Khánh cũng nhắc nhở các đảng viên mới cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần nâng cao vị thế của Khoa và Nhà trường.

Cũng trong buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị Liên chi đoàn cần phối hợp với Đoàn trường và Chi bộ để có biện pháp nâng cao hiệu quả đóng góp của các đảng viên sinh viên đối với công tác đoàn và phong trào sinh viên của Nhà trường và tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên sinh viên.

Buổi Lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng thủ tục và kết thúc tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: