foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chiều ngày 16/01/2018 tạị phòng 203 - Giảng đường A3 cơ sở chính - trường Đại học Hà Tĩnh, bộ môn Cơ bản thuộc khoa Sư phạm tổ chức dự giờ môn Toán Cao cấp, lớp K9 Kế toán do giảng viên Nguyễn Thị Minh Thành thực hiện.

Buổi thao giảng nằm trong kế hoạch đào tạo của Tổ và Khoa năm 2017 – 2018, cũng là buổi dạy nhằm đánh giá phương pháp giảng dạy, là tiết dạy để các gảng viên trong tổ đúc rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học theo chương trình mới CDIO.

(Giảng viên hướng dẫn cho sinh viên cách tiếp cận câu hỏi)

Tiết dạy cho thấy kinh nghiệm, sự chủ động của giáo viên và sự làm việc tích cực của sinh viên, thể hiện qua tinh thần làm việc theo nhóm của sinh viên và các kiến thức trình bày của giảng viên.

(Giảng viên nêu lý thuyết và hướng dẫn)

Sau tiết dạy, bộ môn đã hội ý đánh giá và nhận xét về tiết dạy. Tiết dạy được nhiều giảng viên đánh giá cao và trong quá trình nhận xét cũng có một số góp ý nhỏ cho tiết dạy về việc cho ra bộ câu hỏi cho chuyên đề,.. để đạt kết quả tốt hơn nữa.