foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018  và tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, chiều ngày 28/11/2017, tại phòng 403 A2 Cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 6.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. Bùi Văn Hạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa Sư phạm Tự nhiên - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong tháng, đồng thời định hướng các nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Trong tháng 11/2017, Kỷ yếu khoa học Khoa Sư phạm Tự nhiên nhận được 6 bài viết có chất lượng của các giảng viên. Hội đồng Khoa học cấp Khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 03 bài viết mới, đề cập đến các vấn đề có tính thời sự để báo cáo tại hội thảo. Đó là các báo cáo: Một số phương pháp giải các bài toán tối ưu trong chương trình toán phổ thông ThS. Nguyễn Thị Thái Hòa thực hiện; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Vật lý lớp 11, ThS. Lê Minh Quân, ThS. Lê Khắc Hòa thực hiện; Hiện trạng phục hồi rừng ngập mặn và bài học kinh nghiệm trong duy trì, phát triển rừng ngập mặn tại Hà Tĩnh ThS. Lê Thị Bích Lam thực hiện. Sau mỗi báo cáo là phần thảo luận rất sôi nỗi, nhiệt tình của các các bộ giảng viên. Mỗi báo cáo nhận được nhiều đóng góp bổ ích. Đồng thời, các cán bộ giảng viên tham dự hội thảo cũng thu nhận được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu.

Kết thúc Hội thảo ThS. Bùi Văn Hạt nhắc lại tầm quan trọng của công tác NCKH đối với mỗi cán bộ giảng viên, nhắc nhở động viên các cán bộ giảng viên trong khoa cần tích cực hơn nữa trong công tác NCKH, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Khoa, đáp ứng công cuộc đổi mới trong nền kinh tế hội nhập.

Một số hình ảnh tại hội thảo

TS. Lê Văn An - Thư ký khoa học phát biểu tại hội thảo

ThS. Trần Thị Thái Hòa báo cáo tại hội thảo

TS. Đoàn Hoài Sơn, P.Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội thảo