foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Nhằm  thực hiện kế hoạch hoạt động năm học của khoa và tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, chiều ngày 30/03/2017, tại phòng 403 A2 Cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 3.

Về dự Hội thảo có TS. Phan Anh, Phó trưởng phòng NCKH & HTQT; ThS. Bùi Văn Hạt, Trưởng khoa SPTN và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm Tự nhiên. Chủ trì Hội thảo khoa học ThS. Bùi Văn Hạt, TS. Lê Văn An.

Khai mạc Hội thảo, ThS. Bùi Văn Hạt đã nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của NCKH đối với mỗi cán bộ giảng dạy đại học và khẳng định, chủ trương để các khoa tổ chức hội thảo khoa học hàng tháng của BCH Đảng bộ, BGH nhà trường là nét mới nhằm tăng cường công tác NCKH trong thời kỳ mới. Để làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ quản lý và giảng viên.

ThS. Bùi Văn Hạt khai mạc hội nghị

Hội thảo diễn ra nghiêm túc, được nghe các tác giả trình bày 4 báo cáo có hàm lượng khoa học cao và mang tính thiết thực, hữu ích gồm: “Thực trạng phát triễn, quy hoạch và vấn đề môi trường trong hoạt động chăn nuôi ở Tỉnh Hà Tĩnh” của nhóm tác giả ThS. Phan Thị Thanh Nhàn, ThS. Nguyễn Hữu Đồng, Th.S Đậu Thị Kim Quyên và CN. Nguyễn Thị Loan, “Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để phân lập, nhân giống nấm sò trắng Pleudotus Florida tại Trường Đại học Hà Tĩnh” của tác giả ThS. Lê Thị Bích Lam, “Một số ứng dụng của phép chiếu xuyên tâm” của tác giả ThS. Nguyễn Thị Sửu, “Tìm hiểu một số ví dụ thực tiễn của Ma trận” của tác giả ThS. Nguyễn Đình Nam.

Sau khi trình bày báo cáo, các tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi phản biện, nhiều ý kiến đóng góp. Quá trình thảo luận diễn ra sôi nổi, đưa lại nhiều điều bổ ích, giúp các tác giả hoàn thiện nghiên cứu của mình.

ThS. Lê Danh Minh neuu một số ý kiến phản biện cho báo cáo

Sau Hội thảo, Khoa đã tổ chức rút kinh nghiệm, yêu cầu tác giả chỉnh sữa lại một số lỗi đánh máy, in ấn của một số đề tài và đề ra kế hoạch cho các Hội thảo của các tháng tiếp theo. Trong những tháng tiếp Khoa yêu cầu các các bộ giảng viên có các bài báo về các lĩnh vực phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học thực hành,  kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển Olimpic...và  tạo điều kiện thúc đây sinh viên nghiên cứu khoa học, có bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa.