foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động năm học của Khoa và tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, chiều ngày 11/05/2017, tại phòng 403 A2 Cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 4.

Về dự Hội thảo có TS. Phan Anh, Phó trưởng phòng NCKH; ThS. Bùi Văn Hạt, Trưởng khoa SPTN và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm Tự nhiên

Chủ trì buổi Hội thảo khoa học ThS. Bùi Văn Hạt đã khai mạc Hội thảo, đã nêu lên tầm quan trọng, ý nghĩa của NCKH đối với mỗi cán bộ giảng dạy đại học và khẳng định, chủ trương để các khoa tổ chức hội thảo khoa học hàng tháng của BGH Nhà trường là nét mới nhằm tăng cường công tác NCKH trong thời kỳ mới. Để làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ quản lý và giảng viên.

Hội thảo diễn ra nghiêm túc, được nghe các tác giả trình bày 3 báo cáo có hàm lượng khoa học cao và mang tính thiết thực, hữu ích gồm: “Xác định thành phần Hóa học của tinh dầu quả cây Hồng Bì ở Nghệ An” của nhóm tác giả ThS. Đậu Thị Kim Quyên và ThS. Tống Thị Cẩm Lệ; “Vai trò của than sinh học trong nông nghiệp và tiềm năng giảm nhẹ biến đổi khí hậu” của tác giả TS. Trần Viết Cường; “Tích hợp giáo dục về Biển và Hải đảo cho sinh viên ngành Tiểu học qua môn Cơ sở Tự nhiên – Xã hội và phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội ” của tác giả ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình, CN. Nguyễn Thị Thu Thủy.

Sau khi trình bày báo cáo, các tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi phản biện, nhiều ý kiến đóng góp. Quá trình thảo luận diễn ra sôi nổi, đưa lại nhiều điều bổ ích, giúp các tác giả hoàn thiện nghiên cứu của mình.

Sau Hội thảo, Khoa đã tổ chức rút kinh nghiệm, yêu cầu tác giả chỉnh sửa lại một số lỗi đánh máy, in ấn của một số đề tài và đề ra kế hoạch cho các Hội thảo của các tháng tiếp theo. Trong những tháng tiếp Khoa yêu cầu các các bộ giảng viên có các bài báo về các lĩnh vực phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học thực hành, kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển Olimpic...và  tạo điều kiện thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, có bài đăng kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa, Trường.

Một số hình ảnh của hội thảo