foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động năm học của Khoa và tăng cường công tác NCKH trong cán bộ, giảng viên, chiều ngày 08/06/2017, tại phòng 403 A2 Cơ sở 1, Khoa Sư phạm Tự nhiên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ 5.

Chủ trì buổi Hội thảo khoa học ThS. Bùi Văn Hạt đã khai mạc Hội thảo, nêu lên tầm quan trọng, ý nghĩa của NCKH đối với mỗi cán bộ giảng dạy đại học và khẳng định, chủ trương để các khoa tổ chức hội thảo khoa học hàng tháng của BCH Đảng bộ, BGH nhà trường là nét mới nhằm tăng cường công tác NCKH trong thời kỳ mới. Để làm tốt nhiệm vụ này đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ quản lý và giảng viên.

Hội thảo diễn ra nghiêm túc, được nghe các tác giả trình bày 3 báo cáo có hàm lượng khoa học cao và mang tính thiết thực, hữu ích gồm: “Sử dụng phép thế lượng giác để giải bài toán tìm công thức tổng quát của dãy số” của tác giả ThS. Nguyễn Thị Sửu, “Phân dạng một số ứng dụng của Hàm phần nguyên” của tác giả ThS. Nguyễn Đình Nam, “Xây dựng hàm thế năng của Nucleons để nghiên cứu hạt nhân” của tác giả ThS. Lê Minh Quân.

Sau khi trình bày báo cáo, các tác giả nhận được rất nhiều câu hỏi phản biện, nhiều ý kiến đóng góp. Quá trình thảo luận diễn ra sôi nổi, đưa lại nhiều điều bổ ích, giúp các tác giả hoàn thiện nghiên cứu của mình.

Sau Hội thảo, Khoa đã tổ chức rút kinh nghiệm, yêu cầu tác giả chỉnh sửa lại một số lỗi đánh máy, in ấn của một số đề tài và đề ra kế hoạch cho các Hội thảo của các tháng tiếp theo. Trong những tháng tiếp Khoa yêu cầu các các bộ giảng viên và các nhóm nghiên cứu tăng cường hơn nữa, làm sao các bài đăng có kết quả tốt hơn và phát triển được thành những bài báo có hàm lượng cao hơn nữa để gửi đăng các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.

 

Một số hình ảnh của Hội thảo