foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, sáng ngày 07/01/2020 các thành viên đề tài NCKH cấp Bộ giáo dục: “Cấu trúc một số lớp vành, Đại số và Ứng dụng” đã tổ chức lễ bảo vệ cấp cơ sở tại trường Đại học Hà Tĩnh.

Hội đồng nghiệm thu gồm có:

1. TS. Đoàn Hoài Sơn                                   Trường Đại học Hà Tĩnh                 Chủ tịch HĐ

2. PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Loan             Trường Đại học Vinh                       Phản biện 1

3. TS. Thiều Đình Phong                              Trường Đại học Vinh                       Phản biện 2

4. TS. Lê Văn Hiển                                       Trường Đại học Hà Tĩnh                 Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Thị Thành                          Trường Đại học Hà Tĩnh                 Ủy viên

6. ThS. Nguyễn Khánh                                 Trường Đại học Hà Tĩnh                 Ủy viên

7. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm                   Trường Đại học Hà Tĩnh                 Thư ký

Sau khi công bố các thành viên Hội đồng, tác giả đề tài NCKH đã trình bày tóm tắt nội dung, các kết quả đã đạt được của đề tài gồm: 01 bài báo SCI, 02 bài báo Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của Hội đồng chức danh GS, PGS cấp nhà nước và 01 bài báo Tạp chí khoa học Đại học Hà Tĩnh, đào tạo 01 thạc sỹ Toán học và 01 thạc sỹ chuẩn bị bảo vệ.

Các thành viên Hội đồng bảo vệ và tác giả đã có những câu hỏi và câu trả lời có nhiều nội dung khoa học góp ý cho đề tài và đề tài đã đạt được tỉ lệ đồng ý: 07/07 phiếu.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ bảo vệ:

TS. Lê Văn An, trình bày nội dung và kết quả đạt được của đề tài

Hội đồng thảo luận