foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Được sự đồng ý của BTV Đoàn trường, Chi bộ khoa Sư Phạm, chiều ngày 29 tháng 9 năm 2018, BCH Liên chi đoàn khoa Sư Phạm đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 – 2019. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019,  bổ sung phương hướng cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của LCĐ.

Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 – 2019

LCĐ khoa Sư Phạm

Hội nghị đã kiện toàn BCH Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019,  tiến hành bầu bổ sung  gồm 07 đồng chí bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bỏ phiếu bầu bổ sung BCH Liên chi đoàn khoa Sư Phạm

Hội nghị rất vinh dự có sự tham gia và được đón nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Thị Thanh Thúy - đại diện BTV Đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Sư Phạm.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Sư Phạm.

 

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 – 2019 với sự nhất trí cao của các đại biểu.

Đại biểu LCĐ Biểu quyết Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã diễn ra thành công, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao của tuổi trẻ Liên chi đoàn.

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên

giữa nhiệm kỳ 2017 – 2019 thành công tốt đẹp