foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức Giz tổ chức khoá tập huấn “Giới thiệu và lồng ghép thích ứng Biến đổi Khí Hậu (BĐKH) vào chương trình đào tạo của trường Đại học Hà Tĩnh” nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn các kiến thức vè BĐKH và thích ứng với BĐKH dựa vào Hệ sinh thái. Chương trình mục đích nâng cao nhận thức cho các cán bộ giảng dạy, sinh viên  nằm trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” mà tổ chức Giz đang thực hiện ở tỉnh Hà Tĩnh.

Trong 4 ngày từ 9-12/11/2017, các bạn sinh viên được nghe giới thiệu về biến đổi khí hậu và thích ứng biến đổi khí hậu, đánh giá các rủi ro, nhận dạng các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp dựa vào HST.

Đặc biệt, sau 2 ngày học các kiến thức cơ bản thì các bạn sinh viên được tham gia một chuyến thực tế trải nghiệm ở xã Kỳ Ninh, Huyện Kỳ Anh để khảo sát tình hình ảnh hưởng của BĐKH. Sinh viên được thực hành các kỹ năng phỏng vấn nông dân, thu thập, tổng hợp thông tin, làm việc nhóm, thảo luận nhóm và kỹ năng thuyết trình sau chuyến đi.

Mặc dù, chuyến đi thực tế vào ngày thời tiết không thuận lợi, nhưng các sinh viên ngành Khoa học Môi trường vẫn tích cực và hào hứng tham gia. Kết thúc buổi trải nghiệm, sinh viên Dương La K7 KHMT đã chia sẻ rằng: “Em cảm thấy chuyến đi thực tế khiến em hiểu và vận dụng được các kiến thức đã học tốt hơn, rất mong nhà trường tổ chức thêm các khoá học mà có  các chuyến đi trải nghiệm như thế này nữa”

Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế

Thầy cô và sinh viên khảo sát địa điểm thực nghiệm

Tham gia phỏng vấn nông dân

 Thầy cô và sinh viên thảo luận các phương pháp thích ứng với BĐKH cho người dân

 Giảng viên và Sinh viên ngành Khoa học môi trường tham gia chuyến thực tế