foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Đảng viên giữ vai trò cốt lõi trong xây dựng tổ chức Đảng. Để tổ chức Đảng trọng sạch, vững mạnh cần có đội ngũ đảng viên mạnh về chất lượng, đông về số lượng và một trong những nguồn lực tốt phát triển Đảng chính là lực lượng sinh viên. Đây là đội ngũ tri thức trẻ tương lai, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẽ đóng góp nhiều cho việc phát triển của xã hội và tổ chức Đảng...Khoa Sư phạm – Đại học Hà Tĩnh hiện nay có gần 700 sinh viên, đây là bộ phận thanh niên ưu tú, là nguồn để Đảng rèn luyện và bồi dưỡng.

Nhận thức sâu sắc việc nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển là hết sức cần thiết. Trong những năm qua, Chi bộ Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Những tín hiệu khởi sắc:

Sau khi được tham gia lớp cảm tình Đảng, để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi sinh viên phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, gương mẫu đi đầu trong công tác Đoàn, Hội Sinh viên, tích cực trong phong trào của sinh viên. Căn cứ vào những tiêu chuẩn kết nạp Đảng đã được chi bộ quy định, số đoàn viên ưu tú là sinh viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng: năm 2021 có 07 đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng thì đến năm 2022 tăng lên 14 đoàn viên. Đây là một kết quả, tín hiệu đáng mừng của công tác phát triển Đảng trong năm 2022 của chi bộ Khoa Sư phạm và đã được cấp ủy cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

suu 7 12 1

Lễ kết nạp Đảng viên mới

Đồng chí Lê Văn An, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Sư phạm, cho biết: Mỗi đảng viên được phát triển từ sinh viên là một điển hình trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đi đầu trong hoạt động tình nguyện, có đạo đức, chính trị tốt. Khoa luôn gắn công tác phát triển đảng với mục tiêu đào tạo của Khoa, của nhà trường, đó là mỗi sinh viên để được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngoài đáp ứng những tiêu chí chung của Đảng bộ trường thì nghị quyết Chi bộ còn đề ra các tiêu chí đặc thù riêng: “Mỗi Đảng viên để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và được chuyển Đảng chính thức thì cần phải có ít nhất một công trình nghiên cứu Khoa học được hội đồng khoa học có thẩm quyền phê duyệt”. Chính nhờ chỉ đạo này của chi bộ đã thúc đẩy cho phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên phát triển mạnh mẽ. Năm 2022 Phong trào dinh viên nghiên cứu khoa học của khoa bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đảng viên sinh viên Nguyễn Thị Hà – Lớp K11 Giáo dục Tiểu học với đề tài “Tìm hiểu nội dung dạy học số tự nhiên ở lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên cơ sở lí thuyết tập hợp và ánh xạ” đã đạt giải Nhất và nhóm Đoàn viên ưu tú Phan Thị Hà Trang, Đặng Thị Linh – Lớp K26 Giáo dục Tiểu học với về đề tài “Tính nhạc trong thơ của một số tác giả tiêu biểu trong chương trình tiểu học” đã đạt giải Nhì trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường; Và đã có rất nhiều sinh viên tham gia viết bài có chất lượng cho tạp chí, nội san, kỉ yếu nghiên cứu khoa học của khoa, của trường. Mặt khác, Chi bộ Khoa Sư phạm Đại học Hà Tĩnh luôn coi công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên từ sinh viên là nhiệm vụ ưu tiên của Khoa.

suu 7 12 2

Trao giải Hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022

Chi bộ chỉ đạo tạo môi trường để sinh viên được học tập và rèn luyện:

Nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên là sinh viên thì Chi bộ Khoa Sư phạm đã chỉ đạo Liên chi Đoàn quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trẻ phát huy khả năng của mình. Ngay từ đầu năm học, Liên chi Đoàn Khoa đã triển khai đến các bạn sinh viên năm nhất nhiều hoạt động để các bạn có cơ hội rèn luyện và trưởng thành, trong đó gắn nhiệm vụ chính trị của sinh viên với quá trình phấn đấu, đặt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là đỉnh cao của việc rèn luyện và trưởng thành. Các hoạt động tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên được tổ chức theo các mảng “Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt”. Với vai trò nòng cốt, Liên chi Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động, các phong trào cho Đoàn viên tham gia. Bên cạnh các hoạt động có tính bề nổi như văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, “Mùa hè xanh - Tình nguyện”…, Chi bộ đã chỉ đạo Khoa, Đoàn Thanh niên đã tổ chức các hoạt động, hội thi phù hợp với đặc thù ngành học Sư phạm của các bạn sinh viên như: các cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Nét chữ - Nết người”; “Hội thi nghiệp vụ sư phạm với 4 phần thi: Dạy học, kể chuyện, làm đồ dùng dạy học, viết bảng”... để Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia và đặc biệt là rèn nghề.

suu 7 12 3

Sinh viên tham gia cuộc thi “Nét chữ - Nết người”

Trong năm học 2021- 2022 Khoa Sư phạm cũng đã ra mắt Câu lạc bộ “Luyện chữ đẹp Trường Đại học Hà Tĩnh” nhằm tạo môi trường cho các sinh viên kết nối, giao lưu, chia sẻ đam mê luyện chữ viết và cùng nhau rèn luyện chữ đẹp, luyện nghề.

suu 7 12 4

Lễ trao giải cuộc thi “Nét chữ - Nết người”- Ra mắt câu lạc bộ “Luyện chữ đẹp”

Một số hình ảnh về Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm”

suu 7 12 5

Phần thi: Dạy học

suu 7 12 6

Phần thi: Kể chuyện

suu 7 12 7

Phần thi: Làm đồ dùng dạy học

suu 7 12 8

Phần thi: Viết bảng

Các phong trào hoạt động là môi trường thuận lợi để sinh viên tôi luyện, trưởng thành, khẳng định được bản thân. Nhờ vậy, mỗi Đoàn viên thanh niên bộc lộ được khả năng, ý chí, phẩm chất chính trị của mình. Thông qua các hoạt động, tổ chức Đoàn, Khoa đã phát hiện những nhân tố tích cực, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ, Đảng bộ xem xét kết nạp

Nhờ làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng nên đã tạo ra một không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể sinh viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Khoa và xây dựng Khoa Sư phạm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, để công tác phát triển đảng đạt thêm nhiều kết quả mới, Chi bộ Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và quan trọng hành đầu; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng về ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trong sinh viên; luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể, trong việc tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng, tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào, tạo ra nhiều hoạt động để quần chúng được thể hiện, rèn luyện mình và được cống hiến. Qua đó rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; ý thức, trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng. Đồng thời rà soát chặt chẽ, chính xác, khách quan các tiêu chuẩn kết nạp đảng viên mới; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng đối với việc bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong công tác phát triển Đảng, có tổng kết đánh giá để làm tốt hơn công tác này.

Như vậy, công tác phát triển đảng cho sinh viên của chi bộ Khoa Sư phạm đã đạt được những tín hiệu khởi sắc, đáng mừng này cũng chính là nhờ Chi bộ đã đặt sinh viên vào vị trí trung tâm để đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ họ trưởng thành về mọi mặt. Với thành công đó, Khoa sư phạm đã tạo ra một môi trường chính trị lành mạnh, tích cực để mỗi một người đoàn viên có ý chí, khát vọng vươn lên cống hiến, thể hiện trình độ, năng lực, góp sức mình xây dựng, Khoa, Nhà trường và quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.