foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện công văn số 1699/TĐHHT- ĐT ngày 23/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 02 năm 2015 Khoa Sư pham Tự nhiên đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá chương trình đào tạo theo học chế Tín chỉ trình độ ĐHSP Toán học, Hóa học, Vật lí sau một chu kỳ đào tạo (2010 - 2014)”.

Đến tham dự Hội thảo có TS. Cao Thành Lê - Phó Hiệu trưởng Nhà truờng, ThS. Phan Đình Anh - Trưởng Phòng Đào tạo, ThS. Trần Anh Vũ - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất luợng, TS. Phan Anh - Phó Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, ThS. Đinh Văn Nam - Giám đốc Thư viện cùng tập thể cán bộ, giáo viên Khoa Sư phạm Tự nhiên. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ThS. Bùi Văn Hạt - Truởng Khoa Sư phạm Tự nhiên và ThS. Nguyễn Thị Thanh tâm - Phó Truởng Khoa Sư phạm Tự nhiên, thư ký ThS. Đậu Thị Kim Quyên.

Ban tổ chức đã xuất bản Kỷ yếu Hội thảo, gồm có 08 báo cáo, do các giảng viên trong Khoa thực hiện với các nội dung nhìn từ góc độ quản lý, chuyên môn, thí nghiệm, thực hành, việc làm của sinh viên, thực hiện chuẩn đầu ra của Khoa. Tại Hội thảo, các thành viên được nghe ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm báo cáo đánh giá tổng quan chương trình đào tạo của Khoa Sư phạm Tự nhiên; ThS. Dương Thị Xuân Thìn báo cáo về đánh giá chương trình đào tạo đại học sư phạm Toán học; ThS. Tống Thị Cẩm Lệ báo cáo về đánh giá chương trình đào tạo đại học sư phạm Hóa học.

Hội thảo đã nhận đuợc ý kiến phát biểu chỉ đạo của TS. Cao Thành Lê, ThS. Phan Đình Anh, cũng như các ý kiến đánh giá, đề xuất của các giảng viên. Với sự làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ của các thành viên tham dự đã làm cho Hội thảo diễn ra một cách sôi nổi và thành công tốt đẹp.

Tổng kết Hội thảo, ThS. Bùi Văn Hạt đã kết luận về chương trình đào tạo đại học sư phạm Toán học, đại học sư phạm Hóa học, đại học sư phạm Vật lí: chương trình đã đáp ứng được mục tiêu đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; khối lượng kiến thức đại cương, kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành cân đối, phù hợp; chương trình khung còn có một số hạn chế cần điều chỉnh: giảm bớt thời lượng một số học phần lý thuyết, hàn lâm, bổ sung thêm phần thực hành, thực tế gắn với chương trình phổ thông, bổ sung thêm một số học phần tự chọn; một số chương trình chi tiết cần cắt giảm nội dung lý thuyết. Những nội dung cần bổ sung trong chương trình khung và chương trình chi tiết được thống nhất và đề xuất từ tổ bộ môn, Khoa xem xét, trình lãnh đạo Trường phê duyệt để điều chỉnh.

Hội thảo đã khẳng định: chương trình đào tạo do Khoa Sư phạm Tự nhiên biên soạn, được tổ chức thực hiện sau một chu kì, được kiểm chứng qua thực tiễn, đã đáp ứng yêu cầu đào tạo, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Sau Hội thảo Khoa sẽ chỉ đạo bổ sung và điều chỉnh chương trình theo hướng cải tiến, phát huy các ưu điểm và khắc phục các hạn chế để ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp phù hợp với giai đoạn phát triển và hội nhập của đất nước.

Một số hình ảnh trong Hội thảo

2-3tn1

2-3tn2