foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ...

Cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên năm thứ 2 – Trường Đại học Hà Tĩnh, học tập tại trường Quân sự Quân khu 4 (Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An).

Nghiêm khắc, đầy thử thách và vất vả có lẽ là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi chuẩn...

Trong lịch sử phát triển của nghệ thuật thế giới, có thể nói không có gì đắt giá bằng tranh nếu căn cứ từ vốn liếng vật chất bỏ ra bỏ ra. Một bức tranh có cỡ trên dưới 1 mét vuông, trong đó chỉ có khung gỗ, vải toan và sơn dầu mà giá đã là hàng...

Về lại Hương Sơn

                                Nguyễn Khánh

Có ngờ đâu! Nhanh về lại Hương Sơn!
Bên lớp học biết không còn giờ nữa
Chia tay rồi sao vẫn nhiều luyến nhớ
Hương Sơn ơi! duyên nợ thưở sinh thành?

Thời gian dài sao mải miết trôi...