foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

I. Đặt vấn đề

Môi trường làm việc nói chung, môi trường giáo dục nói riêng được đánh giá là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng công việc của mỗi cá nhân. Khi được làm việc trong môi trường như mong đợi, mỗi thành viên sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, có nhiều cảm hứng sáng tạo, được truyền thêm động...

Ngôn ngữ là phương tiện để tư duy, nó đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ và các quá trình tâm lí khác. Với trẻ, ngôn ngữ là phương tiện để điều khiển, điều chỉnh hành vi giúp trẻ lĩnh hội các giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực,...

Trong suốt những năm đầu của thế kỷ 20, trường phái trừu tượng đã trở thành một trào lưu thống trị thế giới. Trường phái này đã đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm truyền thống rằng: nghệ thuật là sự mô phỏng thế giới tự nhiên. Chính điều này đã...

Thơ truyện viết cho trẻ lứa tuổi mầm non có sự đóng góp đắc lực của nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ, trong đó có cả những cây bút nhí. Các tác phẩm viết cho trẻ ở lứa tuổi này cũng nằm trong nghệ thuật sáng tác văn học và văn học thiếu nhi nói...