foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến những cách vận dụng quy tắc octet trong quá trình hình thành liên kết hóa học các nguyên tố nhóm A được đề cập trong chương trình hóa học lớp 10 hiện nay, đồng thời giúp giải thích được sự hình thành liên kết trong một số chất.  

Từ khóa: quy tắc octet; liên kết hóa học; giải thích.

Abstract

The article discusses...

I. Đặt vấn đề

Môi trường làm việc nói chung, môi trường giáo dục nói riêng được đánh giá là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng công việc của mỗi cá nhân. Khi được làm việc trong môi trường như mong đợi,...

Thơ truyện viết cho trẻ lứa tuổi mầm non có sự đóng góp đắc lực của nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ, trong đó có cả những cây bút nhí. Các tác phẩm viết cho trẻ ở lứa tuổi này cũng nằm trong nghệ thuật sáng tác văn học và văn học thiếu nhi nói...

Ngôn ngữ là phương tiện để tư duy, nó đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ và các quá trình tâm lí khác. Với trẻ, ngôn ngữ là phương tiện để điều khiển, điều chỉnh hành vi giúp trẻ lĩnh hội các giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực,...

Trong suốt những năm đầu của thế kỷ 20, trường phái trừu tượng đã trở thành một trào lưu thống trị thế giới. Trường phái này đã đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm truyền thống rằng: nghệ thuật là sự mô phỏng thế giới tự nhiên. Chính điều này đã...