foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1] Võ Giang Giai - Nguyễn Ngọc Thu (2005), Một số bài toán về dãy số trong các đề thi Olympic 30 - 4, Nxb ĐHQG Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Mậu (2008), Chuyên đề chọn lọc dãy số và áp dụng, Nxb Giáo dục.

[3] Trần Thành Minh (2002), Giải toán đại số và giải tích 11, Nxb Giáo dục.

Laser Ruby là một laser thể rắn sử dụng tinh thể Ruby tổng hợp làm môi trường laser của nó. Ruby laser là loại laser được phát triển thành công đầu tiên bởi Maiman vào năm 1960.

Ruby laser là một trong số ít các loại laser thể rắn tạo ra ánh...

Môn Toán ở chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được tổ chức lại thành ba mạch kiến thức chính, bao gồm: Đại số và một số yếu tố giải tích; Hình học và đo lường; Thống kê và xác suất. Trong ba mạch kiến thức mới, mạch có sự thay đổi lớn...

Đặng Thị Yến1, Thái Phương Trang2

1Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh

2Cựu SV K8 GDTH - GV trường TH Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Để viết được một bài tập làm văn hoàn chỉnh, học sinh cần có rất nhiều kĩ năng cần thiết như:...

Tóm tắt

So sánh sự phân hủy cao su thiên nhiên bởi các tác nhân H2O2/UV, Fenton và photo-Fenton. Kết quả thu được là, phản ứng phân hủy tốt nhất khi sử dụng tác nhân photo-Fenton và cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl ở cuối mạch thu được...