foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TÓM TẮT

Nhắc đến nghệ thuật sơn mài Việt Nam, không thể không nhắc đến Nguyễn Gia Trí - người được mệnh danh là "cha đẻ những bức tranh sơn mài tân thời của Việt Nam". Ông là người đi đầu trong việc chuyển những bức tranh sơn mài từ trang trí thành những tuyệt phẩm nghệ thuật. Năm 2012, ông được Nhà nước ta truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,...

Xem thêm: KHẢ NĂNG TIỀM ẨN CỦA NGHỆ THUẬT SƠN MÀI  TRONG TRANH HỌA SỸ NGUYỄN GIA TRÍ

Trong sự nghiệp sáng tác ca khúc mang  âm hưởng dân ca của các nhạc sĩ , dù ít hay nhiều họ đã đi sâu nghiên cứu cội nguồn của nghệ thuật dân gian. Mỗi nhạc sĩ đã nhào nặn một cách tinh vi từ giai điệu, tiết tấu, âm hưởng… của dân ca để tạo nên...

Xem thêm: CÁCH VẬN DỤNG MỘT SỐ LÀN ĐIỆU DÂN CA NGHỆ TĨNH VÀO CA KHÚC MỚI CỦA CÁC NHẠC SĨ

TẢN MẠN NGÀY TRỞ VỀ
                                              Nguyễn Khánh
(Viết nhân dịp Hội khoá 1976-1979 trường cấp 3 Đồng Lộc- Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp ra trường.)

Niềm vui được trở về trường
Cấp 3 Đồng Lộc yêu thương dạt dào

Xem thêm: Thơ: TẢN MẠN NGÀY TRỞ VỀ

1. Đặt vấn đề

Kiểm tra, đánh giá là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của việc kiểm tra, đánh giá là cơ sở để  điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục. Nếu kiểm tra, đánh giá sai dẫn...

Xem thêm: THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

TÓM TẮT

   Maple là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số và minh hoạ toán học mạnh mẽ của công ty Warterloo Maple Inc. (http://www.maplesoft.com). Từ phiên bản 7, Maple cung cấp ngày càng nhiều các công cụ trực quan, các gói lệnh...

Xem thêm: MỘT SỐ TÍNH TOÁN MAPLE VỚI CÁC HÀM SỐ SỐ HỌC