foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Trong suốt những năm đầu của thế kỷ 20, trường phái trừu tượng đã trở thành một trào lưu thống trị thế giới. Trường phái này đã đi ngược lại hoàn toàn với quan niệm truyền thống rằng: nghệ thuật là sự mô phỏng thế giới tự nhiên. Chính điều này đã giải thích vì sao những tác phẩm thuộc trường phái trừu tượng đều không thể tìm ra bất kỳ một đối...

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến những sai lầm mà học sinh thường gặp phải khi giáo viên yêu cầu giải các bài tập về các kim loại đặc biệt như Cr, Sn, Al, Zn thuộc chương trình Hóa học THPT; đồng thời hướng dẫn cách sửa chữa những sai lầm đó.

Từ...

Âm nhạc trong xã hội chúng ta rất đa dạng và phong phú, hoạt động âm nhạc ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng với nhiều hình thức, thể loại môi trường diễn xướng và được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.Với tư cách là một môn học...