foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TÓM TẮT

Phát triển năng lực tự học, trọng tâm là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác Giáo dục Chuyên nghiệp nói chung và dạy học ở đại học, cao đẳng nói riêng. Đồng thời nó cũng là mục tiêu hướng tới của công cuộc đổi mới phương pháp dạy và học đang được đặt ra trong toàn ngành Giáo dục và Đào...

Xem thêm: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu  cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học qua học phần Tiếng...

Việc vận dụng thành tố mới trong hoạt động nhóm khi dạy học môn Toán đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết vì hình thức học này là đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp....

CẢM XÚC CHIỀU CHIA TAY


Mấy ngày rồi... không viết nổi một vần thơ
Để tặng các em, nhân giờ tạm biệt!
Lấy chữ ghép vần thôi, nói những lời tha thiết
Ba, bốn năm trời chung một giảng đường xưa.

Con đò đưa em nay đã tới bờ
Mái tóc thầy...

I.  Vài nét về J. H. Conway

 II. Đường tròn Conway

                                                                                                                                   TS. Lê Văn An

                         ...

          VỀ LẠI HƯƠNG SƠN

Có ngờ đâu! Nhanh về lại Hương Sơn!
Bên lớp học biết không còn giờ nữa
Chia tay rồi sao vẫn nhiều luyến nhớ
Hương Sơn ơi! duyên nợ thưở sinh thành?

Thời gian dài sao mải miết trôi nhanh!
Em bé bỏng, em đã...