foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Khoa Sư phạm được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 2017 trên cơ sở sát nhập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Tiểu học -  Mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện nay (2021), khoa có 34 cán bộ, giảng viên.

1 khoa SP 1

Tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Khoa Sư phạm

Văn phòng làm việc: Tầng 6, nhà hành chính, Trường ĐH Hà Tĩnh, Cẩm Vịnh, TP. Hà Tĩnh.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 393.885.127

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaSuphamHTU

  1. Chức năng

Khoa Sư phạm là đơn vị chuyên môn của trường Đại học Hà Tĩnh có chức năng đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục.

  1. Nhiệm vụ

Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo các mã ngành trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo khác nhau (chính quy, liên thông, vừa học vừa làm):  Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;

- Giảng dạy các học phần về Toán, Vật lí, Hóa học cho tất cả các ngành đào tạo của Trường; giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Âm nhạc… ở Trường TH, THCS & THPT Đại học Hà Tĩnh; Phụ trách công tác kiến tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Tham gia Bồi dưỡng thi học sinh giỏi và Olympic HSSV các môn Toán, Vật lí, Hóa học…;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung và cả nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Đề xuất với Nhà trường về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; việc mở các mã ngành mới, liên kết đào tạo...;

- Tham gia bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT;

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đáp ứng định hướng đổi mới chương trình, SGK;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  1. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn

khoa1

khoa2

khoaSP3

khoaSP5

3.3. Các trợ lý, cán bộ hành chính

    1) Trợ lý đào tạo, giáo vụ: ThS. Bùi Đức Trung; TS. Nguyễn Thị Huyền Trang

    2) Trợ lý công tác HSSV: CN. Trần Thị Diệu Huyền

    3) Cố vấn học tập:  ThS. Lê Minh Quân

    4). Văn phòng: CN. Nguyễn Thị Loan 

    5) Cán bộ phòng Thí nghiệm:

  1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thương
  2. CN. Nguyễn Thị Anh
  3. Danh sách cán bộ, giảng viên

TT

Họ và tên

Bộ môn

Chức vụ

1

TS. GV. Lê Văn Hiển

Toán

Trưởng BM

2

ThS. GVC. Nguyễn Khánh

Toán

P. BT, P. Trưởng Khoa

3

ThS. GVC. Nguyễn Thị Thành

Toán

 

4

ThS. GV. Nguyễn Thị Minh Hưng

Toán

CT CĐ Khoa

5

TS. GV. Lê Văn An

Toán

BT, P. Trưởng khoa (PT)

6

ThS. GV. Lê Thị Thu Hằng

Toán

 

7

ThS. GV. Nguyễn Thị Hải Anh

Toán

 

8

ThS. GV. Nguyễn Thị Sửu

Toán

 

9

ThS. GV. Trần Thị Thái Hòa

Toán

 

10

ThS. GV. Nguyễn Đình Nam

Toán

 

11

TS. GVC. Nguyễn Văn Loan

Ngữ văn-NK

Trưởng BM

12

ThS. GVC. Đặng Thị Yến

Ngữ văn-NK

P. Trưởng Khoa

13

ThS. GVC. Hoàng Thị Tố Nga

Ngữ văn-NK

 

14

ThS. GV. Võ Thị Diệu Hồng

Ngữ văn-NK

BT. LCĐ

15

ThS. GV. Nguyễn Văn Ân

Ngữ văn-NK

P. Trưởng Bộ môn

16

ThS. GV. Trần Thị Tuyết Xoan

Ngữ văn-NK

 

17

ThS. GV. Bùi Đức Trung

Ngữ văn-NK

Giáo vụ Khoa

18

ThS. GV. Trần Đình Quảng

Ngữ văn-NK

 

19

CN. NS. GV. Đào Quốc Việt

Ngữ văn-NK

 

20

CN. GV. Bùi Thị Quỳnh Hoa

Ngữ văn-NK

 

21

TS. GV. Lê Đức Minh

Lý-Hoá-Sinh

Trưởng BM

22

ThS. GVC. Tống Thị Cẩm Lệ

Lý-Hoá-Sinh

Chi ủy viên, P. Trưởng BM

23

ThS. GVC. Đậu Thị Kim Quyên

Lý-Hoá-Sinh

 

24

TS. GV. Nguyễn Thị Huyền Trang

Lý-Hoá-Sinh

Giáo vụ khoa

25

ThS. GV. Lê Minh Quân

Lý-Hoá-Sinh

 

26

TS. GV. Lê Danh Minh

Lý-Hoá-Sinh

 

27

ThS. GV. Lê Thị Bích Lam

Lý-Hoá-Sinh

 

28

ThS. GV. Đặng Thị Thu Hiền

Lý-Hoá-Sinh

 

29

ThS. GV. Biện Văn Quyền

Lý-Hoá-Sinh

BT Đoàn trường

30

ThS. GV. Nguyễn Thị Hồng Tình

Lý-Hoá-Sinh

 

31

Nguyễn Thị Loan

Hành chính

VP Khoa

32

Trần Thị Diệu Huyền

Hành chính

Quản lý sinh viên

33

Nguyễn Thị Anh

Phòng TN

 

34

Nguyễn Thị Hồng Thương

Phòng TN