foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Học hàm học vị

Chuyên ngành

Điện thoại - Email

Ghi chú

1

Lê Đức Minh

TS.GVC

Hóa học

 0985020384 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tổ trưởng

2

Tống Cẩm Lệ

ThS.GVC

Hóa học

 0975536318 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 P. Tổ trưởng

3

Đậu Thị Kim Quyên ThS.GVC Hóa học  0915082242 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

4

Lê Minh Quân

 ThS.GV Vật lý  0944900109 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.