foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chi bộ: Gồm 28 đảng viên (9 nam, 19 nữ)

Chi ủy:

- Bí thư chi bộ: TS. Lê Văn An

- Phó bí thư chi bộ: ThS. Đặng Thị Yến

- Ủy viên: ThS. Tống Thị Cẩm Lệ