foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Công đoàn bộ phận: gồm 32 đoàn viên (13 nam, 19 nữ)

Chủ tịch công đoàn bộ phận: TS. Lê Danh Minh