foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Liên chi đoàn khoa: Gồm 17 chi đoàn với hơn 700 đoàn viên.

Bí thư LCĐ: ThS. Nguyễn Đình Nam