foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Hội đồng khoa học khoa:

1) TS. Lê Văn An - Chủ tịch

2) TS. Đoàn Hoài Sơn - P. Chủ tịch

3) TS. Lê Danh Minh - Thư ký

4) TS. Lê Văn Hiển - Uỷ viên

5) TS. Nguyễn Văn Loan - Uỷ viên

6) TS. Lê Đức Minh - Uỷ viên

7) ThS. Nguyễn Văn Ân - Ủy viên