foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.  Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Chương trình theo hướng mở mang lại nhiều ý nghĩa cho nền giáo...

Tối ngày 10/09/2021, Tổ Lý Hóa Sinh - Khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google meet. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm Hóa học với sự có mặt của ThS. Nguyễn Khánh – đại diện cho BCN khoa...

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là loại hình nghệ thuật của vùng đất Nghệ An và Hà Tĩnh. Trải qua hàng ngàn năm, loại hình dân ca này ngày càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt và nét đặc sắc mang âm hưởng dân gian của "Đất và Người" xứ Nghệ. Ca từ của dân...

Sưu tầm theo https://vnexpress.net/

Từ ba chữ số đầu tiên của số Pi (ký hiệu π) là 3,14, thế giới chọn ngày 14 tháng 3 làm Ngày số Pi, bởi con số này viết theo kiểu Mỹ là 3/14. Ngày lễ được tổ chức lần đầu vào năm 1988 ở bảo tàng khoa học...