foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tối ngày 10/09/2021, Tổ Lý Hóa Sinh - Khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google meet. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm Hóa học với sự có mặt của ThS. Nguyễn Khánh – đại diện cho BCN khoa Sư phạm.

Theo kế hoạch chuyên môn của Tổ, nhóm Hóa học báo cáo chuyên môn với 2 chuyên đề: “Sử...

Sưu tầm theo https://vnexpress.net/

Từ ba chữ số đầu tiên của số Pi (ký hiệu π) là 3,14, thế giới chọn ngày 14 tháng 3 làm Ngày số Pi, bởi con số này viết theo kiểu Mỹ là 3/14. Ngày lễ được tổ chức lần đầu vào năm 1988 ở bảo tàng khoa học...

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là loại hình nghệ thuật của vùng đất Nghệ An và Hà Tĩnh. Trải qua hàng ngàn năm, loại hình dân ca này ngày càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt và nét đặc sắc mang âm hưởng dân gian của "Đất và Người" xứ Nghệ. Ca từ của dân...

TÓM TẮT

Phát triển năng lực tự học, trọng tâm là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng của công tác Giáo dục Chuyên nghiệp nói chung và dạy học ở đại học, cao đẳng nói riêng. Đồng thời nó cũng là mục tiêu hướng...

Xem thêm: Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu  cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học qua học phần Tiếng...