foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Âm nhạc được xem là một trong những phương tiện hữu hiệu để giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, đặc biệt đối với trẻ trước tuổi học. Những hoạt động mang tính nghệ thuật như ca hát, nhảy múa… là một nhu cầu không thể thiếu đối với trẻ. Qua đó, âm nhạc góp phần tích cực trong việc phát triển ở trẻ cảm xúc thẩm mĩ, bồi dưỡng thị hiếu trong sáng, khuyến...

Tóm tắt

  Bài viết đề cập đến cơ sở lí luận, tính ưu việt và ưu thế của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học hòa nhập tích cực ở trường Đại học Hà Tĩnh, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giờ thảo luận nhóm cho sinh...

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.  Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, một...

Ngày 28 tháng 09 năm 2021, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 do TS. Nguyễn Thị Huyền Trang, giảng viên khoa Sư phạm làm Chủ nhiệm đề tài.

Thực hiện Quyết định...

Tối ngày 10/09/2021, Tổ Lý Hóa Sinh - Khoa Sư phạm đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn theo hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google meet. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm Hóa học với sự có mặt của ThS. Nguyễn Khánh – đại diện cho BCN khoa...