foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

1. Đặt vấn đề

Kiểm tra, đánh giá là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của việc kiểm tra, đánh giá là cơ sở để  điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục. Nếu kiểm tra, đánh giá sai dẫn đến nhận định sai về chất lượng đào tạo, gây tác hại trong việc sử dụng nguồn nhân lực. Ngược lại,...

Xem thêm: THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

TẢN MẠN NGÀY TRỞ VỀ
                                              Nguyễn Khánh
(Viết nhân dịp Hội khoá 1976-1979 trường cấp 3 Đồng Lộc- Kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp ra trường.)

Niềm vui được trở về trường
Cấp 3 Đồng Lộc yêu thương dạt dào

Xem thêm: Thơ: TẢN MẠN NGÀY TRỞ VỀ

150 năm trước, nhà hóa học người Siberia là Dmitri Mendeleev tặng cho khoa học một món quà vô giá: một phiên bản hoàn toàn mới của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, những người đầu tiên được diện kiến nó là các nhà khoa học tại Hội đồng Hóa...

Xem thêm: Một số dạng bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

TÓM TẮT

   Maple là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số và minh hoạ toán học mạnh mẽ của công ty Warterloo Maple Inc. (http://www.maplesoft.com). Từ phiên bản 7, Maple cung cấp ngày càng nhiều các công cụ trực quan, các gói lệnh...

Xem thêm: MỘT SỐ TÍNH TOÁN MAPLE VỚI CÁC HÀM SỐ SỐ HỌC

 Lời giới thiệu:  Dạy và học Toán ở chương trình PT Việt Nam với đủ thứ “mẹo mực”  vừa là cực hình với Giáo viên và Học sinh và là cơ hội “cho các lò luyện thi”. Đặc biệt với kiểu bài “vận dụng cao” mà một trong những món ưa thích trong đề thi là...

Xem thêm:      Vì sao học sinh Việt giải Toán 'dễ như ăn kẹo' nhưng kém sáng tạo?