foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Toán học". Hội thảo là dịp để cộng đồng các nhà quản lý, giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trao đổi và...

Ngày 28/4/2014, Trường Đại học Hà Tĩnh đã vinh dự tiếp GS. TSKH Toán học Hà Huy Khoái nguyên viện trưởng Viện toán học Việt Nam, GS. TSKH Toán học Nguyễn Tự Cường cán bộ Viện Toán học Việt Nam, PGS.TS Hóa học Tạ Thị Phương Hòa nguyên trưởng phòng...

Xem thêm: GS. TSKH Toán học Hà Huy Khoái, GS. TSKH Toán học Nguyễn Tự Cường và PGS.TS Hóa học Tạ Thị Phương...