foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thời gian: 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Các đơn vị đồng tổ chức: Hội Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Đại học Đà Nẵng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Viện Toán học. 

Mục đích:  Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Năm 2023, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 10 tiểu ban. Sẽ có tối đa 6 báo cáo mời tại phiên toàn thể, 7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học (15 phút) tại mỗi tiểu ban. Tại mỗi tiểu ban, mỗi đại biểu chỉ được trình bày tối đa 1 báo cáo. Tất cả các báo cáo phải được Ban Chương trình duyệt và chấp thuận.

Đại hội đại biểu sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm 10/8/2023.

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: tiếng Việt và tiếng Anh.

Ban Tổ chức

 1. Vũ Hoàng Linh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Trưởng ban
 2. Nguyễn Ngọc Vũ, ĐH Đà Nẵng, Đồng Trưởng ban
 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Bộ GD-ĐT, Đồng Trưởng ban
 4. Trịnh Thị Thúy Giang, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Bộ GD-ĐT, Phó trưởng ban
 5. Đoàn Trung Cường, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Phó trưởng ban
 6. Lưu Trang, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng, Phó trưởng ban
 7. Các ủy viên

Ban Chương trình

 1. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Trưởng ban
 2. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Phó trưởng ban
 3. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Phó trưởng ban
 4. Đặng Đức Trọng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM, Phó trưởng ban
 5. Các ủy viên

Ban Tổ chức địa phương

 1. Lưu Trang, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng, Trưởng ban
 2. Phạm Quý Mười, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng, Thư ký
 3. Các ủy viên

Các tiểu ban

 1. Đại số - Lý thuyết số

- Lê Thị Thanh Nhàn, Bộ GD-ĐT, Đồng Trưởng TB

- Lê Văn Thuyết, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Đồng Trưởng TB

 1. Hình học - Tôpô

- Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB

- Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

 1. Giải tích

- Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

- Sĩ Đức Quang, Trường ĐH Sư phạm HN, Đồng Trưởng TB

 1. Phương trình vi phân và Hệ động lực

- Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

- Phạm Hữu Anh Ngọc, Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTPHCM, Đồng Trưởng TB

 1. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học

- Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

- Lê Anh Vinh, Viện KH Giáo dục, Bộ GD-ĐT, Đồng Trưởng TB

 1. Tối ưu và Lý thuyết điều khiển

- Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

- Nguyễn Định, Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM, Đồng Trưởng TB

 1. Xác suất - Thống kê – KH Dữ liệu

- Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB

- Ngô Hoàng Long, Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB, Đồng Trưởng TB

 1. Giải tích số và Ứng dụng Toán học

- Phạm Kỳ Anh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Đồng Trưởng TB

- Đặng Đức Trọng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTPHCM , Đồng Trưởng TB

 1. Giảng dạy và Lịch sử Toán học 

- Đỗ Đức Thái, Trường ĐH Sư phạm HN, Đồng Trưởng TB

- Trần Nam Dũng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGTPHCM, Đồng Trưởng TB

 1. Phương trình Đạo hàm riêng

- Đinh Nho Hào, Viện Toán học - VHLKH&CNVN, Đồng Trưởng TB

- Nguyễn Thiệu Huy, Trường ĐH Bách khoa HN, Đồng Trưởng TB

Ghi chúBan chương trình mỗi tiểu ban sẽ có thêm 2-4 ủy viên theo đề xuất của các trưởng tiểu ban.

Các mốc thời gian chính:

- Đăng ký tham dự: 30/6/2023

- Gửi tóm tắt báo cáo: 30/6/2023

- Chấp nhận báo cáo: 15/7/2023

Theo https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2023