foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Khoa Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 847/QĐ-TĐHHT, ngày 01/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở sát nhập Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non với Khoa Sư phạm Tự nhiên. Khoa hiện có 32 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có 06 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 22 Thạc sỹ, 04 cử nhân. Khoa Sư phạm đang đào tạo các ngành Sư phạm Toán học (7140209), Giáo dục Mầm non (7140201), Giáo dục Tiểu học (7140202), Sư phạm Vật lý (7140211), Sư phạm Hóa học (7140212).

Năm 2023, thực hiện đặt hàng của UBND tỉnh theo Nghị định 116, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh ngành Giáo dục Tiểu học, cụ thể:

TTTS 12 4 1

  1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Ngành Giáo dục Tiểu học tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2023; Học bạ THPT (năm lớp 11 hoặc lớp 12); xét tuyển thẳng theo quy định của Trường.

  1. TỔ HỢP XÉT TUYỂN

* C04 (Văn, Toán, Địa)

* D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

* C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân)

* C20 (Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân)

  1. HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, bạn sẽ:

            - Được miễn học phí!

-  Được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 116!

- Được bố trí chỗ ở trong các ký túc xá tiện nghi!

- Được giới thiệu việc làm từ năm thứ 3!

- Có cơ hội nhận nhiều học bổng giá trị cao!

  1. HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, bạn sẽ:

-Vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; những chính sách của Đảng, chủ trương Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước vào quá trình dạy học tiểu học.

- Vận dụng kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận dạy học, Phương pháp dạy học bộ môn, Quản lý hành chính nhà nước và Quản lí ngành, có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp trong chương trình tiểu học.

- Có các kỹ năng mềm, khả năng tự học, có trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, biết vận dụng những hiểu biết về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

- Phân tích được nội dung chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình các lớp bậc Tiểu học.

- Cập nhật những thông tin đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học trong nước và khu vực để khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

- Lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở tiểu học.

- Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện có thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học, đặc biệt là phương pháp tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở tiểu học.

- Dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Quản lý tốt lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản; giáo dục học sinh cá biệt. Lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.

- Giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

  1. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Sư phạm, Trường Đại Học Hà Tĩnh.

- Tầng 6, nhà 15 tầng, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

- Hotline: 0967.783.783

- Website: https://nse.htu.edu.vn/

- FB: https://www.facebook.com/KhoaSuphamHTU