foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Đối với lịch Dương, 4 năm có một lần năm nhuận - tháng 2 có thêm 1 ngày là 29; vậy năm 2024 có phải năm nhuận?

Thông thường, năm Dương lịch sẽ có 365 ngày nhưng đối với năm nhuận sẽ là 366 ngày. Theo khoa học, để quay hết 1 vòng xung quanh Mặt trời, Trái đất mất khoảng 365,25 ngày. Theo quy ước, một năm có 365 ngày, như vậy mỗi năm sẽ thừa ra 0,25 ngày tức 6 giờ, 4 năm sẽ dư ra một ngày (hay 24 giờ) và 1 thế kỷ (100 năm) sẽ dư ra gần một tháng.

Với mục đích tránh những sai sót trên, các nhà làm lịch quy ước, cứ 4 năm sẽ cộng thêm 1 ngày vào tháng 2 Dương lịch 

Để tránh những sai sót này, các nhà làm lịch quy ước cứ 4 năm sẽ cộng thêm 1 ngày vào tháng 2 Dương lịch (ngày 29/2). Ngày đó được gọi là ngày nhuận và những năm có ngày nhuận tháng 2 thì được gọi là năm nhuận Dương lịch.

Năm 2024 có nhuận không?

Cách để xác định được một năm nào đó có phải là năm nhuận Dương lịch không, bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 4; nếu chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận Dương lịch.

Lưu ý, với những năm tròn thế kỷ (tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối), bạn phải lấy năm đó chia cho 400. Nếu như năm đó chia hết cho 400 thì mới là năm nhuận Dương lịch.

T2 ThaiHoa 6 2 1

Năm 2024 là năm nhuận âm lịch

Với công thức trên, ta thấy 2024 chia hết cho 4, vì thế năm 2024 là năm nhuận theo Dương lịch, nghĩa là có 366 ngày. Tháng 2 năm 2024 có 29 ngày thay vì 28 ngày như các năm thông thường.

Năm 2024 Âm lịch có nhuận không?

Tính theo lịch âm, 1 tháng có 29,53 ngày, 1 năm Âm lịch được làm tròn là 354 ngày, ít hơn Dương lịch 11 ngày. Vì vậy cứ 3 năm, năm Âm lịch lại ít hơn năm Dương lịch tới 33 ngày, thời gian này tích lũy thành một tháng.

Như vậy, sau 3 năm, Âm lịch sẽ có một tháng dư, tháng dư được thêm vào năm nhuận, được gọi là tháng nhuận, nhờ đó năm Âm lịch và năm Dương lịch không lệch nhau nhiều.                                                                           

T2 ThaiHoa 6 2 2

Lịch năm 2024

Không giống như cách tính năm nhuận Dương lịch, năm nhuận Âm lịch có cách tính tương đối phức tạp và nhất là phần tính tháng nhuận.

Cụ thể, theo tính toán của người xưa, trong vòng 19 năm, cứ cách 2 năm lại có một tháng nhuận. Với cách tính này, chu kỳ 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận, được đặt vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17, 19.

Nếu muốn tính năm nhuận, ta chỉ cần lấy năm Dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó nhuận theo Âm lịch.

Với công thức trên, ta lấy 2024 chia cho 19 sẽ có số dư là 10. Do đó, năm 2024 Âm lịch không phải là năm nhuận mà phải đến năm 2025 mới là năm nhuận Âm lịch.