foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Ca khúc: Phía ấy Trường Sa

Nhạc: Quốc Việt,

Lời: Võ Chinh, Quốc Việt

Biểu diễn: Tốp ca nam 

https://youtu.be/MXUlZZvdd9w?si=h0CzeIEj65qKOAQ3

a Viet 9 2 1