foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Toán tiếp cận với các gói hỗ trợ và các loại học bổng, chúng tôi giới thiệu một số gói hỗ trợ và học bổng trong nước mà sinh viên ngành sư phạm nói chung và  sinh viên Sư phạm Toán có thể tiếp cận được.

Trước hết, sinh viên sư phạm có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực từ ngày 15-11-2020. Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Tuy nhiên, để tiếp cận chính sách này cần có một số yêu cầu, điều kiện kèm theo như sinh viên phải hoàn thành chương trình học, Đảm bảo thời gian công tác trong ngành giáo dục, nằm trong chỉ tiêu đặt hàng của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hien 16 4 1

Đối với sinh viên ngành Toán còn có một số hỗ trợ học bổng đặc thù ngành. Theo thông tư 22/2022/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2023 “Chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán được Hội đồng xét cấp học bổng xét chọn theo tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”. Như vậy, theo thông tư 22 của Bộ tài chính, những sinh viên ngành Toán “xuất sắc” có thể nhận được học bổng từ 1,35 – 2,76 triệu đồng/tháng trong năm học 2023-2024 từ ngân sách nhà nước. Chương trình học bổng sinh viên của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF). Theo đó, nếu cơ sở đào tạo đăng ký và được xét duyệt hợp tác với VINIF thì sinh viên có cơ hội nhận học bổng 60 triệu/năm (50 suất học bổng danh cho sinh viên thuộc cơ sở đào tạo được xét hợp tác). Học bổng theo chương trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học tiềm năng tại Viện Toán học, theo đó sinh viên có thể được nhận 5,5 triệu đồng/tháng và tối đa 5 triệu cho chi phí đi lại. Theo chương trình này, khi được tuyển chọn, sinh viên còn được làm việc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tại Viện toán học và được ưu tiên tham gia chương trình thạc sỹ và tiến sỹ của viện, đồng thời được ưu tiên đăng ký học bổng của Quỹ VINIF theo thỏa thuận giữa hai cơ quan.

Ngoài ra, sinh viên còn nhận được các loại học bổng khuyến khích học tập của cơ sở đào tạo, các học bổng đồng hành của các tổ chức cá nhân khác. Sinh viên sư phạm Toán cũng có thể được tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc đề tài nhóm các đề tài dành cho tài năng trẻ của Viện Toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup,…