foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Chiều ngày 03/06/2021, chi bộ Khoa Sư phạm đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho bốn quần chúng ưu tú: Phan Thị Phương – Sinh viên lớp 10 GDTH, Nguyễn Thị Vân – Sinh viên lớp 10B Mầm non, Phan Thị Huyền – Sinh viên lớp 10A Mầm non và Võ Thị Hồng Hạnh – Sinh viên lớp 10A Mầm non.

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, bốn sinh viên Phan...

Những năm qua, Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa Sư phạm luôn quan tâm đến công tác đào tạo sinh viên theo hướng phát triển toàn diện, trong đó có công tác phát triển Đảng trong sinh viên, góp phần hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng...

Xem thêm: KHOA SƯ PHẠM CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN

Chiều ngày 12/05/2021, Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021. Để đảm bảo an toàn trong tình hình đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động đầu năm học, Khoa Sư phạm đã...

Xem thêm: KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện nhiệm vụ biên soạn bài giảng, giáo trình theo Quyết định số: 683/QĐ-TĐHHT Hà Tĩnh ngày 27/11/2020, sáng ngày 13 tháng 04 năm 2021, TS Lê Đức Minh (tác giả, chủ biên) đã thực hiện báo cáo tổng kết giáo trình “Cơ chế phản ứng hóa hữu...