foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 328/QĐ-ĐHHT, ngày 01/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Tĩnh về việc thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, chiều ngày 17/7/2020 Khoa Sư phạm đã tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K9 ngành Giáo dục Tiểu học

Xem thêm: Khoa Sư phạm tổ chức thành công  Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, khóa 2016...

Ngày 24/06/2020 triển lãm tranh “hình của gạo” nhằm gây  quỹ “ Đường đến giảng đường Đại học” giúp đỡ cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển vào trường ĐHHT năm 2020 đã chính thức bế mạc. TS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư chi...

Xem thêm: BẾ MẠC TRIỂN LÃM TRANH – HÌNH CỦA GẠO

Chiều ngày 12/6/2020, Khoa Sư phạm đã tổ chức nghiệm thu cấp khoa Đề tài cấp trường “Một số ứng dụng của đạo hàm đồ thị dưới vi phân trong giải tích biến phân” do Tiến sĩ Lê Văn Hiển làm chủ nhiệm.

Xem thêm: KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

        Chiều ngày 13 /6/2020,  Liên chi đoàn Khoa Sư phạm đã tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các sinh viên  trong cuộc thi ảnh "NÉT ĐẸP SINH VIÊN SƯ PHẠM HTU"

Xem thêm: Liên chi đoàn Khoa Sư phạm đã tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các sinh viên  trong cuộc thi...

1. Tên cuộc thi:

Cuộc thi ảnh “NÉT ĐẸP SINH VIÊN SƯ PHẠM - HTU”

2. Đơn vị tổ chức, đơn vị đồng hành:

2.1. Đơn vị tổ chức: Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm, Trường Đại Hà Tĩnh

2.3. Đơn vị đồng hành:

- Studio Khắc Đồng (số 83, đường Hà...