foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, chiều ngày 09/02/2023 Tổ Toán đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, báo cáo chuyên đề hàng tháng

Theo quy định sinh hoạt chuyên môn hàng tháng của Trường Đại học Hà Tĩnh, mỗi tháng đều có các buổi sinh hoạt với nội dung thảo luận về các hướng nghiên cứu của những thành viên trong tổ, để mọi người cùng nghe, góp ý và kịp thời cập nhật các hướng nghiên cứu mới liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm, nghiên cứu.

Đến tham dự cùng buổi sinh hoạt chuyên môn cùng Tổ còn có sự có mặt của: Tiến sĩ Lê Văn An –Trưởng Khoa Sư phạm và Thạc sỹ Biện Văn Quyền – Phó trưởng Khoa Sư phạm.

Buổi báo cáo diễn ra với sự tham dự của các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Toán. Chủ trì buổi báo cáo là đồng chí: Nguyễn Đình Nam. Nội dung của báo cáo về: Chiều Gelfand-kirilov của Đại số đường Leavitt siêu đồ thị, nội dung bài báo đề cập đến các khái niệm, ví dụ về siêu đồ thị, chiều Gelfand-kirilov của đại số và tiếp nối các kết quả về chiều Gelfand-kirilov của Đại số đường Leavitt siêu đồ thị mà tác giả đã quan tâm nghiên cứu trong thời gian vừa qua.

Kết quả nghiên cứu đã được tác giả trình bày rất rõ ràng, liền mạch và có tính khoa học cao. Tác giả đã giới thiệu lí thuyết, các chứng minh chặt chẽ. Sau khi tác giả trình bày tóm tắt nội dung các thành viên trong tổ thảo luận rất sôi nổi và có nhiều câu hỏi trao đổi cùng tác giả. Tiến sĩ Lê Văn An – Trưởng Khoa cũng đã có những phát biểu chỉ đạo và góp ý cho bài báo cáo và Tổ.

Buổi báo cáo đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về tính khoa học và chất lượng của bài viết và những kết quả mang tính khoa học mà tác giả đã đạt được.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

c Hang 10 2 1

Tác giả Nguyễn Đình Nam đang trình bày các kết quả và hướng nghiên cứu

c Hang 10 2 2

Tác giả Nguyễn Đình Nam đang trình bày các kết quả và hướng nghiên cứu

c Hang 10 2 3

Tiến sĩ Lê Văn An phát biểu ý kiến thảo luận về kết quả nghiên cứu của tác giả