foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

hung 18 1 0

hung 18 1 1

hung 18 1 2

hung 18 1 3

hung 18 1 4

hung 18 1 5

hung 18 1 6

hung 18 1 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

[1] Võ Giang Giai - Nguyễn Ngọc Thu (2005), Một số bài toán về dãy số trong các đề thi Olympic 30 - 4, Nxb ĐHQG Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Mậu (2008), Chuyên đề chọn lọc dãy số và áp dụng, Nxb Giáo dục.

[3] Trần Thành Minh (2002), Giải toán đại số và giải tích 11, Nxb Giáo dục.