foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Khoa Sư phạm được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 2017 trên cơ sở sát nhập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Tiểu học -  Mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện nay (2022), khoa có 32 cán bộ, giảng viên.

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm

Văn phòng làm việc: Tầng 6, nhà hành chính, Trường ĐH Hà Tĩnh, Cẩm Vịnh, TP. Hà Tĩnh.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 393.885.127

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaSuphamHTU

1. Chức năng

Khoa Sư phạm là đơn vị chuyên môn của trường Đại học Hà Tĩnh có chức năng đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ

Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và cả năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo các mã ngành trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo khác nhau (chính quy, liên thông, vừa học vừa làm):  Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;

- Giảng dạy các học phần về Toán, Vật lí, Hóa học cho tất cả các ngành đào tạo của Trường; giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Âm nhạc… ở Trường TH, THCS & THPT Đại học Hà Tĩnh; Phụ trách công tác kiến tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Tham gia Bồi dưỡng thi học sinh giỏi và Olympic HSSV các môn Toán, Vật lí, Hóa học…;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung và cả nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Đề xuất với Nhà trường về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; việc mở các mã ngành mới, liên kết đào tạo...;

- Tham gia bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT;

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT đáp ứng định hướng đổi mới chương trình, SGK;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn

khoa 1

khoa 2

khoa 3

khoa 6

khoa 5