foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm

Trường Đại học Hà Tĩnh

Hội nghị khoa học tự nhiên dành cho thạc sĩ và nghiên cứu sinh các nước ASEAN (CASEAN) lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Viêng Chăn, Lào vào năm 2010. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học trên toàn ASEAN trong hơn mười năm qua. Kể từ đó, CASEAN đã trở thành hoạt động khoa học thường xuyên của các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh của các nước ASEAN.

Năm nay, Hội nghị khoa học tự nhiên lần thứ 7 dành cho các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh các nước ASEAN (CASEAN - 7) đã được tổ chức vào ngày 14 - 17 tháng 10 năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu chính là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Vinh. Tham dự có đông đảo các nhà khoa học đến từ các đại học, trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu của Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan.

Tại Hội nghị lần này, có 109 báo cáo khoa học đã được gửi về Ban Tổ chức và đăng trong Kỷ yếu khoa học; có 48 báo cáo được chọn lựa và trình bày trực tiếp tại Hội nghị, 61 báo cáo được chọn lựa và trình bày bằng poster. TS. Nguyễn Thị Huyền Trang, Giảng viên Vật lý Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh vinh dự được Ban tổ chức Hội nghị mời tham gia báo cáo (Invited talk) với chuyên đề “Laser - fabrication mechanisms of nanostructures on Au/Pd thin film” và đồng chủ tọa (Chairperson) của các báo cáo trình bày bằng poster.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

10 2021 Trang3

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang và các đồng chủ tọa báo cáo trình bày bằng poster

10 2021 Trang1

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang trình bày báo cáo “Laser - fabrication mechanisms of nanostructures on Au/Pd thin film”

10 2021 Trang2

Hội nghị khoa học tự nhiên lần thứ 7 dành cho các nhà khoa học trẻ, thạc sĩ và nghiên cứu sinh các nước ASEAN (CASEAN - 7)